POLÍTICA DE PRIVACITAT

CONFIDENCIALITAT DE LES DADES PERSONALS

La utilització de determinats serveis en la nostra pàgina web requereix que ens faciliti determinats dades personals, que seran objecte de tractament i incorporats als nostres fitxers. Així mateix li informem, que les seves dades seran tractats amb estricta confidencialitat, i adoptant totes les garanties exigides per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), així com per a salvaguardar la seguretat de les seves dades personals s'aplicaran les mesures de seguretat tècniques i organitzatives exigides en el Reial decret 1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal. Totes les nostres bases de dades es troben legalment inscrites en el Registre General de Dades Personals de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb el següents codis d'inscripció: Candidats: 2051580863, Administració: 2051580866 i Comercial: 2051580867.

 

Consentimient y autorizació per el tractamento de les dades personals


DISWORK com responsable dels seus fitxers, considera que quan vostè accepta enviar les seves dades personals a través dels diversos formularis que conté aquesta pàgina Web o bé, mitjançant correu electrònic, ens està donant expressament la seva autorització i consentiment per al tractament i incorporació de les seves dades en les nostres bases de dades, si bé amb caràcter revocable i sense efectes retroactius, i accepta les condicions del tractament expressades a continuació.

 

Quines dades sol·licitem i per a quina finalitat


Les dades que li sol·licitem són els adequats, pertinents i estrictament necessaris per a la finalitat per la qual es recullen, i en cap cas està obligat a facilitar-nos-els, no obstant això, els continguts en els formularis són d'obligada resposta per a poder complir amb la finalitat de la seva sol·licitud. Així mateix, ens certifica que tots les dades que ens facilita són certs, veraços i pertinents per a la finalitat per la qual els hi sol·licitem.

La nostra pàgina Web, recull les seves dades personals mitjançant la recepció de diversos formularis i a través del correu electrònic:

  • En l'enllaç “Informació/Contacta amb nosaltres” li sol·licitem les seves dades personals per a respondre als seus dubtes, comentaris o sol·licituds d'informació. Les seves dades seran incorporats en els fitxers “Administració i/o Comercial”.
  • En l'enllaç “Informació/Mana'ns el teu currículum” t'oferim diverses opcions perquè ens facilitis les teves dades curriculars o el teu currículum amb la finalitat per a tenir la possibilitat de participar en els nostres processos de selecció presents i futurs per als nostres clients. Les seves dades seran incorporats en els fitxers “Candidats”.
  • En l'enllaç “Ofertes laborals” t'oferim la possibilitat de veure les nostres ofertes de treball i enviar-nos el teu currículum per a apuntar-te a les mateixes i tenir la possibilitat de participar en els nostres processos de selecció presents i futurs per als nostres clients. Les seves dades seran incorporats en els fitxers “Candidats”.
  • Així mateix, posem a disposició diverses adreces de correu electrònic, amb la finalitat que ens sol·liciti qualsevol tipus d'informació, aclariment o dubte. Si Vostè inclou dades personals en el seu correu electrònic, o la seva adreça conté dades personals, ens autoritza a incorporar-los als nostres fitxers corresponents, si DISWORK ho considera convenient, i aquests estaran regulats per les presents polítiques de privadesa.

DISWORK, es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les seves dades personals als seus fitxers.

 

Dades de salud

Tenint en compte la nostra activitat com Centre Especial d'Ocupació dedicada a la integració laboral de persones amb discapacitats, li sol·licitem el seu consentiment expressa per al tractament de les dades de salut que ens pugui facilitar, amb l'objectiu d'incorporar-lo als nostres fitxers per a les finalitats indicades. DISWORK té adaptat els seus sistemes informàtics al nivell alt de seguretat per al tractament de dades de salut, tal com exigeix el Reial decret que contempla les mesures de seguretat dels fitxers de tractament de dades personals (Reial decret 1720/2007).

Drets d'accés, rectificació, cancel·lació de les seves dades personals

En qualsevol moment té dret a accedir gratuïtament a les nostres bases de dades per a consultar les seves dades, rectificar-los si són erronis o han variat i cancel·lar-los si no desitja seguir incorporat a ells. Pot comunicar-nos el dret que desitgi exercir, dirigint-se a: DISWORK, S.L., - Àrea d'Organització de Sistemes- C/ Va unir, nº 24, 08221 de Terrassa.

 

Cessió o comunicació de les seves dades

DISWORK li informa que les seves dades són tractats confidencialment i són utilitzats exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. Per tant, no cedim ni vam comunicar a cap tercer les teves dades, excepte en els casos legalment previstos, o quan l'usuari ens ho autoritzi. Únicament, ens autoritza expressament a comunicar les seves dades en els següents supòsits, sempre que no ens indiqui el contrari:

  • A les empreses o tercers que durant els processos de selecció requereixin certa informació per a considerar l'oportunitat de requerir els seus serveis laborals, o per a concertar entrevistes laborals.
  • A les empreses del GRUP IMAN (www.empresasiman.es) per a oferir-li altres opcions d'ocupació. Mitjançant l'acceptació del disposat en la present clàusula, es dóna per informat del disposat en l'Article 27º LOPD, relatiu a la comunicació de la primera cessió de dades.

 

Actualització i Cancel·lació de les teves dades

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzats, ens informi sempre que hagi hagut alguna modificació en ells, en cas contrari, no responem de la veracitat dels mateixos.

Considerem que si no cancel·la les seves dades personals expressament de les nostres bases de dades, continua interessat a seguir incorporat als mateixos per a futures seleccions de personal, fins que DISWORK ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per la qual es van obtenir.

 

Cookies

Amb l'objectiu de facilitar la navegació en la nostra web, es poden utilitzar cookies, i en conseqüència, en cas d'utilització, l'usuari accepta l'ús de les mateixes i seguiments de IPs. L'analitzador de tràfic del site utilitza cookies i seguiments de IPs que permeten recollir dades a efectes estadístics: data de la primera visita, nombre de vegades que s'ha visitat, data de l'última visita, URL i domini de la qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això, l'usuari si ho desitja pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d'Internet. En cap cas, les cookies proporcionen dades personals de l'usuari.

 

Garantia de Confidencialitat i Seguretat dels fitxers automatitzats

DISWORK en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les seves dades personals, els informa que ha adoptat totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per a salvaguardar la seguretat dels mateixos tal com exigeix la legislació espanyola, que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal. Això no obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en internet no són inexpugnables.

DISWORK pot modificar les presents polítiques de privadesa per a adaptar-les a les mesures legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, pel que exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d'aquesta Web.

DISWORK no es responsabilitza del tractament de les seves dades personals de les pàgines web a les quals pugui accedir a través dels distints links que conté la nostra pàgina.

 

COMUNICACIONS AMB ELS USUARIS

Tenint en compte que l'únic mitjà de comunicació entre DISWORK i l'USUARI és per mitjà de l'adreça de correu electrònic facilitada, li vam informar que utilitzarem aquest mitjà per a totes la comunicacions amb els USUARIS, incloses les informacions comercials o notes informatives relacionades amb la finalitat del nostre portal, i en conseqüència, li vam informar que l'acceptació de les presents condicions d'ús, implica la seva autorització expressa per a remetre-li els nostres enviaments comercials, publicitaris i promocionals. No obstant això, si vostè no desitja rebre les nostres comunicacions comercials a través del correu electrònic, pot sol·licitar-lo de forma gratuïta en l'e-mail: jroma@metodos.es, indicant-nos la seva negativa a rebre informacions comercials de DISWORK per mitjà de correu electrònic.

©2008 Diswork S.L. - Politica de privacidad - Aviso Legal